Licentiatseminarium

Licentiatseminarium: Vijay Pratap Paidi

Vijay Pratap Paidi försvarar sin licentiatsuppsats
"Towards developing decision support system" inom ämnet mikrodataanalys.
När?
Fredag
Börjar 13:00
Var?
Borlänge

Respondent: 
Vijay Pratap Paidi

Titel: 
Towards developing decision support system inom ämnet mikrodataanalys.

Examinator:
Professor William Song, Högskolan Dalarna

Opponent: 
Docent Vitaly Komashilov, Latvia University of Life Sciences and Technologies

Ordförande: 
Docent Moudud Alam, Högskolan Dalarna