Licentiatseminarium

Vijay Pratap Paidi försvarar sin licentiatuppsats

Vijay Pratap Paidi försvarar sin licentiatuppsats
"Developing decision support systems for last mile transportation problems".
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 13:00
Plats: Campus Borlänge
Lokal: Clas Ohlson

Respondent: 
Vijay Pratap Paidi

Titel: 
Developing decision support systems for last mile transportation problems

Ämne: 
Mikrodataanalys

Examinator:
Professor William Song, Högskolan Dalarna

Opponent: 
Docent Vitaly Komashilov, Latvia University of Life Sciences and Technologies

Ordförande: 
Docent Moudud Alam, Högskolan Dalarna