Licentiatseminarium

Vijay Pratap Paidi försvarar sin licentiatuppsats

Vijay Pratap Paidi försvarar sin licentiatuppsats
"Developing decision support systems for last mile transportation problems".
När?
Fredag
Börjar 13:00
Var?
Clas Ohlson
Borlänge

Respondent: 
Vijay Pratap Paidi

Titel: 
Developing decision support systems for last mile transportation problems

Ämne: 
Mikrodataanalys

Examinator:
Professor William Song, Högskolan Dalarna

Opponent: 
Docent Vitaly Komashilov, Latvia University of Life Sciences and Technologies

Ordförande: 
Docent Moudud Alam, Högskolan Dalarna