Licentiatseminarium

Vijay Pratap Paidi försvarar sin licentiatuppsats inom ämnet mikrodataanalys

Vijay Pratap Paidi försvarar sin licentiatuppsats
"Developing decision support systems for last mile transportation problems" inom ämnet mikrodataanalys.
När?
Fredag
Börjar 13:00
Var?
Clas Ohlson
Borlänge

Respondent: 
Vijay Pratap Paidi

Titel: 
Developing decision support systems for last mile transportation problems

Examinator:
Professor William Song, Högskolan Dalarna

Opponent: 
Docent Vitaly Komashilov, Latvia University of Life Sciences and Technologies

Ordförande: 
Docent Moudud Alam, Högskolan Dalarna

Länk till licentiatuppsatsen