Licentiatseminarium

Mari Hysing försvarar sin licentiatuppsats

Mari Hysing försvarar sin licentiatuppsats i pedagogiskt arbete med titeln: Visuella möten i klassrummet: Bilddidaktiska konstruktioner av kunskap och positioner i gymnasieskolan.
Datum: , kl 13:00
Plats: Digitalt via Zoom

Respondent

Mari Hysing, doktorand i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna

Opponent

Anette Göhtlund, professor i bildpedagogik vid Konstfack Stockholm

Betygsnämnd

Ulla Lind, professor i bildpedagogik vid Högskolan Dalarna

Eva Hultin, professor i svenska med didaktisk inriktning vid Högskolan Dalarna

Eva Insulander, docent i didaktik vid Stockholms Universitet

Reserv: Lena Boström, professor i pedagogik vid Mittuniversitetet

Huvudhandledare

Carola Nordbäck, docent i historia med didaktisk inriktning vid Mittuniversitetet

Bihandledare

Mats Tegmark, docent i engelska med didaktisk inriktning vid Högskolan Dalarna

Ordförande

Sara Irisdotter Aldenmyr, professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna

För mer information kontakta
Sara Irisdotter Aldenmyr
Professor pedagogiskt arbete