Licentiatseminarium

Licentiatseminarium: Lena Gleisner Villasmil

Lena Gleisner Villasmil försvarar sin licentiatuppsats inom ämnet pedagogik: "Lärares digitala didaktik - En tematisk livshistorieansats om lärares didaktiska övertygelser, överväganden och val av digitala resurser."
När?
Fredag
13:00
15:00
till
Var?
Högskolan Dalarna, Föreläsningssal 1
Falun

Respondent: Lena Gleisner Villasmil

Opponent: Dan Åkerlund, universitetslektor, Karlstads universitet

Examinator: Annika Andersson, docent, Handelshögskolan, Örebro universitet