Licentiatseminarium

Licentiatseminarium: Lena Gleisner Villasmil

Lena Gleisner Villasmil försvarar sin licentiatuppsats inom ämnet pedagogik: "Lärares digitala didaktik - En tematisk livshistorieansats om lärares didaktiska övertygelser, överväganden och val av digitala resurser."
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 13:00 - 15:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, Föreläsningssal 1

Respondent: Lena Gleisner Villasmil

Opponent: Dan Åkerlund, universitetslektor, Karlstads universitet

Examinator: Annika Andersson, docent, Handelshögskolan, Örebro universitet