Licentiatseminarium: Emmanouil Psimopoulos

Emmanouil Psimopoulos försvarar sin licentiatuppsats "Smart control of PV and exhaust air heat pump systems in single-family buildings".
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 10:00
Plats: Campus Borlänge
Lokal: Sal 322

Respondent: Emmanouil Psimopoulos 

Titel: Smart control of PV and exhaust air heat pump systems in single-family buildings

Opponent: Professor Jarek Kurnitski, Tallinn University of Technology