Licentiatseminarium

Licenciatseminarium: Katarina Sundström Rask

Katarina Sundström Rasks licenciatseminarium inom pedagogiskt arbete äger rum 7 december: "Introduktionsverksamhet för nyanlända elever i grundskolan som diskursiv praktik"
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 10:00 - 12:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, Föreläsningssal 5

Respondent:
Katarina Sundström Rask

Titel: 
Introduktionsverksamhet för nyanlända elever i grundskolan som diskursiv praktik

Ämne: 
Pedagogiskt arbete

Opponent:
Docent Natalia Ganuza, Stockholms Universitet

Betygskommitté:
Docent Juvas Marianne Liljas, Högskolan Dalarna,
Dr Joke Dewilde, Universitetet i Oslo
Dr Carina Hermansson, Umeå Universitet

Ordförande:
Sara Irisdotter Aldenmyr