Forskningsseminarium

Läs- och skrivdidaktiskt symposium

Läs- och skrivdidaktiska kollegiet (LÄSK) anordnar ett symposium för forskare inom det läs- och skrivdidaktiska området. I samband med symposiet inbjuds verksamma lärare i grundskolan och gymnasieskolan till en eftermiddag med föreläsningar.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet

Datum: , kl 13:00 - , kl 17:00
Plats: Campus Lugnet, Falun
Lokal: Föreläsningssal 1 & 6
För mer information kontakta
Tarja Alatalo
Docent
023-77 84 87