Forskningsseminarium

Läs- och skrivdidaktiskt symposium

Läs- och skrivdidaktiska kollegiet (LÄSK) anordnar ett symposium för forskare inom det läs- och skrivdidaktiska området. I samband med symposiet inbjuds verksamma lärare i grundskolan och gymnasieskolan till en eftermiddag med föreläsningar.
När?
Onsdag
Torsdag
13:00
17:00
till
Var?
Föreläsningssal 1 & 6
Falun
För mer information kontakta
Tarja Alatalo
Docent
023-77 84 87