Forskningsseminarium

Läs- och skrivdidaktiskt symposium

Läs- och skrivdidaktiska kollegiet (LÄSK) anordnar ett symposium för forskare inom det läs- och skrivdidaktiska området. I samband med symposiet inbjuds verksamma lärare i grundskolan och gymnasieskolan till en eftermiddag med föreläsningar.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.