Konferens: Långvarig smärta och smärtrehabilitering – Dalarna

Långvarig smärta är ett folkhälsoproblem som medför stort personligt lidande och enorma samhällskostnader. Ungefär 1,5 miljarder människor runtom i världen lider idag av långvarig smärta, och antalet tenderar att öka.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 13:00 - 17:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, Sal Fö5 (E152)

På Högskolan Dalarna finns sedan ett par år en forskargrupp, Uppdrag Smärtsudd – Dalarna, som i flera nationellt finansierade forskningsprojekt studerar långvarig smärta och smärtrehabilitering, med syfte att förbättra framtidens smärtvård och förebyggande insatser och kunskaper.

Forskningsprojekten avser såväl registerbaserad forskning som forskning som utförs i avancerad laboratoriemiljö och i vardagen. Vi vill nu, tillsammans med Forskningscentrum för Folkhälsa och Idrott (RePS), bjuda in till en halv dags konferens för att presentera och diskutera resultat från genomförda och pågående forskningsprojekt, men också diskutera möjligheter och utmaningar med framtida planerade projekt.

Konferensen vänder sig till dig som är kliniskt verksam fysioterapeut, läkare, psykolog, arbetsterapeut, sjuksköterska eller annat med intresse för långvarig smärta och smärtrehabilitering.

Anslutande diskussioner till respektive presenterade projekt modereras av Björn Äng.
Flera av projekten rör bland annat utvärdering av Multimodal smärtrehabilitering (MMR) där data från det Nationella Registret över Smärtrehabilitering använts.

Program

13.00-13.30 Uppdrag Smärtsudd – Dalarna, Forskning från ”Bench-to-bedside” Björn Äng, Linda Vixner
13.30-14.00 Vilka samhällseffekter har multimodal rehabilitering (MMR)? Använder vi rätt mätinstrument? Riccardo Lo Martire presenterar registerdata från flera Svenska kvalitetsregister
14.00-14.15 Fika
14.15-14.45 Hur effektivt är MMR för patienter med långvarig smärta och för vilka fungerar det bäst? Elena Tseli presenterar forskningfrån såväl metaanalys av befintlig evidens som registerdata
14.45-15.15 Vilken omedelbar effekt har pulshöjande träning på motorisk rörelsekontroll och neuromuskulär funktion vid gång hos personer med långvarig smärta? Jens Westergren presenterar pågående laboratorieforskning
15.15-15.45 Hur trovärdiga är kommersiella aktivitetsmätare bland personer med kronisk
smärtproblematik? Vilken effekt tillför de MMR-teamets arbete med att anpassa
daglig fysisk aktivitet? Veronica Sjöberg presenterar valideringsprocesser som utförs i såväl laboratoriemiljö som ute i fält
15.45-16.30 Visning av Högskolan Dalarnas Idrotts- och hälsolaboratorium som används i forsknigsprojekten, Jens Westergren, Veronica Sjöberg
16.30-17.00 Avslutande diskussioner

Anmälan

Konferensen är kostnadsfri och vi bjuder på fika. Anmälan sker till Lena Pettersson lpt@du.se senast 24 september. Ange om du har några särskilda allergier eller andra fikaönskemål.

Föredragen i FÖ5 går även att ses via webben videochat.du.se

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad