Forskningsseminarium

Kvalitativforskning kring traumatiska födslar - hermeneutisk fenomenologi

Gill Thomson, docent vid University of Central Lancashire, berättar om hur hon använt hermeneutisk fenomenologi som metod i sin forskning kring traumatiska födslar.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.