Forskningsseminarium

Kvalitativ forskning - Observationer

Professor Renée Flacking håller ett seminarium kring etnografiska observationer med exempel från forskning vid finska förlossningsavdelningar samt svenska neonatalavdelningar.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 15:00 - 17:00
Plats: Digitalt via Zoom
Presentatör:
Renée Flacking, Professor pediatrisk omvårdnad

Titel: Qualitative research - ethnographic observations
Seminariet hålls på engelska.

Till Zoom-rum

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad