Forskningsseminarium

Kvalitativ forskning - livsberättelser som forskningsmetod

Dr Susanne Gustavsson ger en presentation om hur man använder "livsberättelser" som en metod att samla data. Hon kommer att illustrera med exempel från sin forskning med familjer.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 15:00 - 17:00
Plats: Digitalt via Zoom
Presentatör:
Susanne Gustafsson, Univ lektor socialt arbete

Qualitative research - life histories.
Seminariet hålls på engelska.

Till Zoom-rum

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad