Forskningsseminarium

Kvalitativ forskning - intervjuer genom att tänka högt

Dr Junia Joffer ger en presentation om hur hon utförde sina studier genom att använda intervjuer där man tänker högt för att få svar på sina forskningsfrågor.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 15:00 - 17:00
Plats: Digitalt via Zoom
Presentatör: Dr Junia Joffer Högskolan Dalarna

Titel Qualitative research - think-aloud interviews.
Seminariet hålls på engelska.

Till Zoom-rum

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad