Forskningsseminarium

Kvalitativ forskning - individuella- och fokusgruppintervjuer

Docent Gill Thomson beskriver vad man bör tänka på när man gör individuella - och fokusgruppintervjuer samt för- och nackdelar mad dessa.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 15:00 - 17:00
Plats: Digitalt via Zoom
Presentatör: Docent Gill Thomson, University of Central Lancashire, England

Titel Qualitative research - individual and focus group interviews.
Seminariet hålls på engelska.

Till Zoom-rum

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad