Forskningsseminarium

Kvalitativ forskning - att samla data via video

Sari Ahlqvist-Björkroth som är postdoc. vid Universitetet i Åbo, Finland, visar en film och presenterar hur man kan samla data med hjälp av videofilm.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 14:00 - 16:00
Plats: Digitalt via Zoom
Presentatör: Sari Ahlqvist-Björkroth, postdoctoral research fellow University of Turku, Finland

Titel Qualitative research- collecting data through videos.
Seminariet hålls på engelska.

Till Zoom-rum

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad