Forskningsseminarium

Kvalitativ forskning - att samla data och analysera skriven text

Dr Jenny Ericson håller ett seminarium om hur man samlar data i skrivet format och hur man analyserar denna.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 14:00 - 16:00
Plats: Digitalt via Zoom
Presentatör:
Jenny Ericson, Univ lektor omvårdnad

Qualitative research - collecting and analysing written text.
Seminariet hålls på engelska.

Till Zoom-rum

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad