Öppen föreläsning

Klarar samhället och du en krissituation?
1 min läsning

Hur fungerar vårt samhälle när vi drabbas av långa elavbrott, kraftiga stormar, översvämningar, svårsläckta bränder och cyberattacker? Händelser som ger stora skador.
När?
Måndag
18:00
20:00
till
Var?
Högskolebiblioteket
Falun

Öppet seminarium i samverkan med Tankesmedjan Dalarnas Framtid

Samtal kring hur vi klarar oförutsedda krissituationer

Medverkande

  • Dan Eliasson, generaldirektör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB inleder med att berätta om MSBs uppgift
  • Johan Szymanski, förbundsdirektör/räddningschef för Brandkåren Norra Dalarna
  • Bengt Östling, VD Dala Energi, ansvarar för elnät i Rättvik, Leksand, Gagnef och Säters kommuner
  • Åsa Odell, vice förbundsordförande i Lantbrukarnas Riksförbund, LRF 
  • Representant för Länsstyrelsens krisberedskapsenhet
  • Samtalsledare: Lena Reyier, Tankesmedjan Dalarnas Framtid

Alla hjärtligt välkomna