Öppen föreläsning

Klarar samhället och du en krissituation?

Hur fungerar vårt samhälle när vi drabbas av långa elavbrott, kraftiga stormar, översvämningar, svårsläckta bränder och cyberattacker? Händelser som ger stora skador.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 18:00 - 20:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolebiblioteket

Öppet seminarium i samverkan med Tankesmedjan Dalarnas Framtid

Samtal kring hur vi klarar oförutsedda krissituationer

Medverkande

  • Dan Eliasson, generaldirektör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB inleder med att berätta om MSBs uppgift
  • Johan Szymanski, förbundsdirektör/räddningschef för Brandkåren Norra Dalarna
  • Bengt Östling, VD Dala Energi, ansvarar för elnät i Rättvik, Leksand, Gagnef och Säters kommuner
  • Åsa Odell, vice förbundsordförande i Lantbrukarnas Riksförbund, LRF 
  • Representant för Länsstyrelsens krisberedskapsenhet
  • Samtalsledare: Lena Reyier, Tankesmedjan Dalarnas Framtid

Alla hjärtligt välkomna