Licentiatseminarium

Karen Stormats försvarar sin licentiatuppsats

Karen Stormats försvarar sin licentiatuppsats "Flipp i tal och handling. En fallstudie om undervisningsmetoder i flipp i tre gymnasielärares tal och handlingar."
När?
Fredag
Börjar 10:00
Var?
Högskolan Dalarna, Föreläsningssal 4
Falun

Respondent: Karen Stormats

Titel: Flipp i tal och handling. En fallstudie om undervisningsmetoder i flipp i tre gymnasielärares tal och handlingar.

Opponent: Catarina Player-Koro, docent i pedagogiskt arbete vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet