Disputation

Jonathan Yachin försvarar sin avhandling

Jonathan Yachin disputerar via Mittuniversitetet inom turismvetenskap med avhandlingen: Behind the scenes of rural tourism: a study of entrepreneurship in tourism micro-firms.

Händelsen har passerat

Datum: , kl 10:00
Lokal: Digitalt via Zoom

Ladda ner avhandlingen: Behind the scenes of rural tourism: a study of entrepreneurship in tourism micro-firms. 

Respondent

Jonathan Moshe Yachin, Mittuniversitetet

Opponent

Associate Professor Szilvia Gyimóthy, Copenhagen Business School

Ordförande

Associate Professor Maria Lexhagen, Mittuniversitetet

Handledare

Professor Dimitri Ioannides, Mittuniversitetet

Sekundär handledare

Professor Susanna Heldt-Cassel, Högskolan Dalarna

Betygsnämnd 

Professor Christine Lundberg University från Stavanger, Professor Peter Öhman från Mittuniversitetet and Associate Professor Linda Lundmark från Umeå Universitet

Ersättare

Associate Professor Jörgen Elbe

Delta digitalt via Zoom

Delta via Zoom

Senast granskad: