Disputation

Jonah Kiruja försvarar sin avhandling

Jonah Kiruja disputerar i ämnet vårdvetenskap med avhandlingen "Quality of Maternal Healthcare: Exploring severe maternal outcomes and the influences of delays and decision-making on cesarean section in a low resource setting".

Datum: , kl 10:00
Plats: Campus Falun och digitalt via Zoom
Lokal: FÖ 4

Avhandlingens titel

Quality of maternal healthcare: Exploring severe maternal outcomes and the influence of delays and decision-making on caesarean sections in a low-resource setting

Delta digitalt via Zoom

Zoom-länk till disputationen: https://du-se.zoom.us/j/61022032450  

Respondent

Jonah Kiruja, doktorand i vårdvetenskap, Högskolan Dalarna

Opponent

Abdi Gele, docent, Oslo Akershus University

Betygsnämnd

  • Ulf Högberg, professor, Umeå universitet
  • Ingela Wiklund, docent, Högskolan Dalarna
  • Margareta Larsson, docent, Uppsala universitet

Ersättare betygsnämnd

Camilla Udo, docent, Högskolan Dalarna

Ordförande 

Camilla Udo, docent, Högskolan Dalarna

Huvudhandledare

Marie Klingberg-Allvin, professor, Högskolan Dalarna

För mer information kontakta
Marie Klingberg Allvin
Professor Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa
Senast granskad: