Öppen föreläsning

Jerusalem – en väv av berättelser

Humanioriaseminariet och religionsämnet bjuder in till release av boken "Jerusalem - en väv av berättelser". Under kvällen får du även ta del av en föreläsningen ”Israel, Hamas och en 75-årig konflikt”.

Datum: , kl 17:00 - 18:30
Plats: Campus Borlänge
Lokal: E151

Alla är hjärtligt välkomna och du behöver inte anmäla dig. 

17.00 Föreläsning: ”Israel, Hamas och en 75-årig konflikt”

Bitte Hammargren, mellanösternanalytiker om dagens situation i Israel-Palestina.

17.25 Bokrelease: "Jerusalem – en väv av berättelser"

Tio resenärers möten med en konfliktfylld plats.
Redaktörer: Gull Törnegren, Maria Deldén och Mikael Berg vid Högskolan Dalarna (Björnens förlag 2023).

Forskare och medverkande studenter berättar om sina erfarenheter av undervisning och lärande genom möten med människorna, platsen och berättelserna i Jerusalem.

Under en vecka i augusti 2022 reste vi en grupp lärare och lärarstudenter från Högskolan Dalarna till Jerusalem, den stad som är en helig plats för tre av världens stora religioner: kristendom, judendom och islam och utgjort centrum för återkommande politiska konflikter.

Det här är en bok om berättelsers kraft att forma och omforma människors liv. Vi visste från våra tidigare studier att berättelser har en unik potential att skapa identiteter, världsbilder, moraliska övertygelser och människors syn på varandra. När vi nu samlades i Jerusalem bar var och en av oss med sig sin egen berättelse om och relation till staden. Dessa bilder var något som vi alla var beredda att sätta på spel. Genom att gå på besök i andras berättelser tillät vi oss att erfara hur livet i staden framträder ur skiftande perspektiv. Vi utvecklade en alltmer mångfasetterad, motstridig men också nyanserad bild av platsen och dess människor.

I denna essäsamling framträder tio olika bilder av den resa som vi företog tillsammans. Vi rör oss mellan bilder från gatulivet i Jerusalem, möten med armenisk-kristna palestinier, unga israeler som tagit avstånd från att tjänstgöra i armén och berättelser om de judiska kvarteren. Här finns reflektioner från besök vid stadens heliga platser och om att stå framför den mur som reser sig som en grå betongvägg vid infarten från Jerusalem till Betlehem. Genom dessa berättelser vill vi dela med oss av våra skiftande erfarenheter som vi menar kan bidra till en mångfasetterad undervisning i religion och historia.

Jerusalem – en väv av berättelser, på Björnens förlags webbplats

18.00 Diskussion och mingel

 

För mer information kontakta
Senast granskad: