Disputation

Jama Egal försvarar sin avhandling

Disputationen inleds 10.00. Jama Egal disputerar i vårdvetenskap med avhandlingen "Women search for normality in birth” – Solutions empowering resilience and reproductive agency whilst reducing adverse outcomes for Somaliland women.

Datum: , kl 10:00
Plats: Campus Falun och digitalt via Zoom
Lokal: FÖ 6 och digitalt

Avhandling: Women search for normality in birth : Solutions empowering resilience and reproductive agency while reducing adverse outcomes for Somaliland women

Respondent

Jama Egal, doktorand vårdvetenskap, Högskolan Dalarna

Opponent

Margareta Larsson, docent, Uppsala universitet

Ordförande

Ingela Wiklund, docent, Högskolan Dalarna

Betygsnämnd

Jenny Ericson, docent, Högskolan Dalarna
Anette Agardh, professor, Lunds universitet
Susanne Georgsson, professor, Röda Korsets Högskola

Ersättare betygsnämnd

Ingela Wiklund, docent, Högskolan Dalarna

Huvudhandledare

Marie Klingberg-Allvin, professor, Högskolan Dalarna

För mer information kontakta
Marie Klingberg Allvin
Professor Sexuell reproduktiv perinatal hälsa
Senast granskad: