Introduktion till Högskolan Dalarna HT23

Höstterminen 2023 inleds med en introduktion i Falun och Borlänge för alla nya studenter.

Datum: , kl 09:00 - 10:30

Måndag 28 augusti startar höstterminen med en introduktion till Högskolan Dalarna för alla nya studenter.

Det hålls en introduktion i Falun och en i Borlänge. 

  • Falun, Lugnetkyrkan: Kl 09.00 – 09.30 (hålls på svenska)
  • Borlänge, Galaxen: Kl 10.00 – 10.30 (hålls på engelska)

Introduktionen är inte obligatorisk och fungerar inte som ett upprop. Vissa utbildningar har obligatoriska moment vid start, antingen direkt på plats eller via nätet. För att se vad som gäller för just din utbildning, logga in som gäst på lärplattformen Learn

Denna sida uppdateras löpande med mer information om dagen.

Senast granskad: