Öppen föreläsning

Installationsföreläsningar av nya professorer

Föreläsningarna är en del av professorernas installation vid högskolans akademiska högtid.
Datum: , kl 09:00 - 13:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Biblioteket

Högskolan Dalarnas akademiska högtid inleds med installationsföreläsningar där professorer delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. Föreläsningarna är öppna för alla och hålls i biblioteket på Campus Falun torsdagen den 23 mars mellan klockan 09.00 och 13.00.

Program

Klockan 9.00: Tomas Axelson, professor i religionsvetenskap

Klockan 9.30: Annika Vänje, professor i arbetsvetenskap

Klockan 10.00: Tarja Alatalo, professor i pedagogiskt arbete

Klockan 10.30: Boglarka Straszer, professor i svenska som andraspråk

Klockan 11.00: Anna Cristina Åberg, professor i medicinsk vetenskap

Klockan 11.30: Kerstin Erlandsson, professor i sexuell reproduktiv perinatal hälsa

Klockan 12.00: Xingxing Zhang, professor i energiteknik

Med reservation för ändringar.

Kontakt
Senast granskad: