Inspirationsdag om demensvård

Kunskapscentrum för Kommunal Hälso och Sjukvård (Högskolan) och
Enheten för hälsa och välfärd (Region Dalarna) inbjuder dig som arbetar med
äldre personer i kommuner och hos privata vårdgivare till en Inspirationsdag om
demensvård.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.