Forskningsseminarium

Innovationsegenskaper för personcentrerad vård upplevda av vårdpersonal - en intervjustudie med deduktiv innehållsanalys

Helena Fridberg, doktorand inom Vårdvetenskap, presenterar och diskuterar sitt manus från en intervjustudie om innovationsegenskaper så som de upplevs av vårdpersonal.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 10:00 - 11:00
Plats: Zoom

" The innovation characteristics of person-centred care as perceived by health care professionals - an interview study with deductive content analysis using CFIR as framework (Manuscript)"

Presentatör: Helena Fridberg

Delta digitalt via Zoom.
Till Zoomrum

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad