Forskningsseminarium

Innovationsegenskaper för personcentrerad vård upplevda av vårdpersonal - en intervjustudie med deduktiv innehållsanalys

Helena Fridberg, doktorand inom Vårdvetenskap, presenterar och diskuterar sitt manus från en intervjustudie om innovationsegenskaper så som de upplevs av vårdpersonal.
Datum: , kl 10:00 - 11:00
Plats: Zoom

" The innovation characteristics of person-centred care as perceived by health care professionals - an interview study with deductive content analysis using CFIR as framework (Manuscript)"

Presentatör: Helena Fridberg

Delta digitalt via Zoom.
Till Zoomrum

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad