Informationsträff: utbytesstudier och praktik, Mediehuset Falun

Vill du veta mer om utbytesstudier och praktik? Våra studie- och karriärvägledare bjuder in till informationsträff digitalt via Zoom eller på Mediehuset i Falun.
Datum: , kl 16:00 - 17:00
Plats: Mediehuset Falun eller digitalt via Zoom

Lokal: Stora biosalongen Mediehuset i Falun.

Delta online via Zoom