Informationsträff: utbytesstudier hösten 2021 – våren 2022, Falun

Vill du veta mer om utbytesstudier och praktik inför hösten 2021 och våren 2022? Våra studie- och karriärvägledare bjuder in till informationsträff digitalt via Zoom eller på Campus Falun.