Informationsträff: Fler vägar in i läraryrket

Det finns olika vägar att nå en förskollärar- eller lärarexamen.
Händelsen har passerat