Informationsträff del 1: Utbytesstudier och praktik

Träffa högskolans Studie- och karriärvägledare digitalt. Få hjälp att göra en plan för utbytesstudier - oavsett om du genomför dem eller inte.

Händelsen har passerat

Datum: , kl 15:00
Plats: Digitalt via Zoom

Informationsträffen är i två delar. 
Del 1: Om utbyte och start av planering. Del 2: Uppföljning av planering samt tips och råd.

Del 1: 9 mars kl 15.00 och 10 mars kl 15.00.
Del 2: 15 mars kl 15.00 och 16 mars kl 15.00.

Anmäl dig via bokningsformuläret

Senast granskad: