Informationsträff: ansökan till restplatser för utbytesstudier, våren 2021

Våra studie- och karriärvägledare informerar och ger stöd med ansökan till utbytesstudier för vårterminen 2021. Ansökan är öppen mellan den 1 augusti - den 15 september.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.