Informationsmöte: Korta vägen

Korta vägen ska göra det lättare för akademiker att komma ut på arbetsmarknaden. Samtidigt får arbetsgivare möjlighet att ta till vara deltagarnas kompetenser.

Händelsen har passerat