Informationskväll: Arbetsintegrerad lärarutbildning förskoleklass - åk 3

Hösten 2021 startar Högskolan Dalarna en ny ingång för grundlärarprogram som kombinerar studier med att arbeta som lärare i förskoleklass-årskurs 1-3.

Händelsen har passerat

Datum: , kl 17:00 - 18:30
Plats: Digitalt via Zoom
Streaming: Händelsen streamades

Informationskväll 

Högskolan Dalarna bjuder in till informationskväll för alla som är intresserade av att söka till Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 arbetsintegrerad utbildning.

Informationskvällen kommer att hållas digitalt. Välkommen att delta via Zoom

Arbetsintegrerat grundlärarprogram har tidigare erbjudits för årskurs 4-6 och från och med hösten 2021 erbjuds samma koncept för ingången förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. 

Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 arbetsintegrerad utbildning sker i nära samarbete med skolhuvudmännen i regionen, som erbjuder den studerande en möjlighet att söka tjänst som lärare i en skola i regionen (läraraspirantstjänst) samtidigt som de utbildar sig till lärare. Anställningen består av 50% undervisning i skolan och 75% högskolestudier.

Den 28 januari erbjuds studie- och karriärvägledning

Den 28 januari 2021 erbjuds tider för studie-och karriärvägledning. 

Du kan redan nu boka en tid: Studie- och karriärvägledare Lärarutbildning

För mer information kontakta
Samordnare, med VFU-ansvar
Senast granskad: