Information och hjälp med ansökan till utbytesstudier/praktik

Vill du veta mer om utbytesstudier och praktik? Vi svarar på frågor och kan hjälpa till med att skriva ansökan.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 11:00 - 12:00
Plats: Campus Borlänge
Lokal: Högskolan Dalarna, Biblioteket, Lokal 218 "Hyllan"

Se övriga dagar med informationsträffar

Studera och praktisera utomlands

Ansökningsperiod

Huvudperiod för ansökan om utbytesstudier för läsåret 2020-21:
1 januari 2020 - 15 februari 2020

Restplatser och utbytesstudier inom Europa vårterminen 2021 kan du söka senast
15 september 2020