Information och hjälp med ansökan till utbytesstudier/praktik

Vill du veta mer om utbytesstudier och praktik? Vi svarar på frågor och kan hjälpa till med att skriva ansökan.
Datum: , kl 11:00 - 12:00
Plats: Campus Borlänge
Lokal: Högskolan Dalarna, Biblioteket, Lokal 218 "Hyllan"

Se övriga dagar med informationsträffar

Studera och praktisera utomlands

Ansökningsperiod

Huvudperiod för ansökan om utbytesstudier för läsåret 2020-21:
1 januari 2020 - 15 februari 2020

Restplatser och utbytesstudier inom Europa vårterminen 2021 kan du söka senast
15 september 2020