Forskningsseminarium

Increasing uptake of long-acting reversible contraception (Pre-defence)

Forskningsseminarium inom Hälsa och välfärd.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 10:00 - 12:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Jerusalem och Connect samtal 52
Presentatör: Niklas Envall

Titel: Increasing uptake of long-acting reversible contraception (Pre-defence).