Konferens

Inbjudan till konferens 7:e december

Högskolan Dalarna bjuder in till en konferens om öppenvårdbehandling av ungdomar med missbruksproblem.
Datum: , kl 10:00 - 16:00
Plats: Campus Falun
Sista anmälningsdag:

Under dagen presenteras och diskuteras en behandlingsmodell i öppenvård för unga med missbruksproblematik som utvecklats vid center för Alkohol och drogforskning, Aarhus universitet i Danmark. 

Modellen har nu anpassats till svenska förhållanden i ett KTP projekt mellan Högskolan Dalarna, Abila öppenvård AB och Falu kommun.

Mer information om konferensen (pdf)

Mer information om behandlingsmodellen: "Kan belöningar få ungdomar att sluta med droger?"

För mer information kontakta
Universitetsadjunkt socialt arbete
Senast granskad: