Forskningsseminarium

In-hospital cardiac arrest and cardiopulmo-nary resuscitation in Sweden -healthcare professionals' competence and compliance with guidelines

Jennie Silverplats, doktorand i vårdvetenskap, håller sin pre-disputation för avhandlingen "In-hospital cardiac arrest and cardiopulmo-nary resuscitation in Sweden -healthcare professionals' competence and compliance with guidelines"

Datum: , kl 10:00 - 12:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Jerusalem och via Zoom

Titel: In-hospital cardiac arrest and cardiopulmonary resuscitation in Sweden -healthcare professionals' competence and compliance with guidelines.

Presentatör: Jennie Silverplats, doktorand i vårdvetenskap vid Högskolan Dalarna

Granskare:

Docent Elisabet Nerpin, Högskolan Dalarna

Dr Tobias Rudholm-Feldreich, Högskolan Dalarna

Elin Mauritzson, doktorand, Högskolan Dalarna

Delta via Zoom

 

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Universitetsadjunkt omvårdnad
Senast granskad: