Forskningsseminarium

Implementering av samverkan - att arbeta tillsammans för psykisk hälsa bland barn och ungdomar

Maria Fjellfeldt, lektor i socialt arbete vid Högskolan Dalarna, presenterar och diskuterar sitt manus om hur lokala aktörer praktiskt implementerar statens målsättning om psykisk hälsa med fokus på barn och ungdomars psykiska hälsa.

Händelsen har passerat

Datum: , kl 11:00 - 12:00
Plats: Seminariet hålls via Zoom

Titel: Implementation of collaboration – working together with mental health among children and adolescents.

Presentatör: Maria Fjellfeldt

Syftet med den här studien var att undersöka regionalt policyarbete och lokala praktikers respons på statlig styrning, med särskilt fokus på insatser som rör främjande av barn och ungas psykiska hälsa. 

Delta via Zoom

 

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad
Senast granskad: