Forskningsseminarium

Hur ser brukare med psykisk ohälsa och missbruksproblem på delaktighet inom socialtjänsten?

Amanda Jones, doktorand inom vårdvetenskap, presenterar och diskuterar sitt manus av en intervjustudie om hur brukare med samsjuklighet av psykisk ohälsa och missbruksproblematik ser på delaktighet inom socialtjänsten.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 10:00 - 11:00
Plats: Digitalt via Zoom

Title: How do service-users with a comorbidity perceive participation within the social-services: a qualitative interview study (Manuscript)

Presentatör: Amanda Jones

Seminariet hålls på engelska om vi har engelsktalande deltagare.

Delta digitalt via Zoom

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad