Hur påverkar Internet & IT i vårt vardagsliv klimatet?

Vår dagliga användningen av Informations- och kommunikationsteknik (IKT) påverkar miljön. Vi upplever just nu ett positivt trendbrott där klimatbelastningen från IKT har börjat minska.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 15:00
Plats: Campus Borlänge
Lokal: sal 322
Streaming: Händelsen kommer att streamas

Vår dagliga användningen av Informations- och kommunikationsteknik (IKT) påverkar miljön. Dag Lunden, Telia och Jens Malmodin, Ericsson har gjort flera omfattande livscykelanalyser av IKT-sektorns affärsutveckling och energiförbrukning. Teknikutvecklingen är så snabb att det pågår ett positivt trendbrott. Klimatbelastningen från IKT har börjat minska. Studierna indikerar att svenska aktörer har stor potential att ta ledande roller i innovativ IKT-utveckling för hållbar samhällsutveckling.

Anmälan

Anmälan görs på byggdialogdalarna.se

Se föreläsningen online

Vi livesänder föreläsningen och dialogen via streaming.

Skriv in i anmälan om du vill delta via streaming