Konferens

Höstkonferens IKUD - Interkulturalitet och integration

Den 4 – 5 november 2021, håller Interkulturellt Utvecklingscentrum Dalarna (IKUD) sin höstkonferens tillsammans med partners.

Händelsen har passerat

Datum: , kl 09:30 - , kl 13:00
Plats: Campus Falun

Anmälningstiden har gått ut, men det finns ett fåtal platser kvar. Ta kontakt med Anna Klerby på mail akb@du.se, för att anmäla dig!

Program

Torsdag 4 november

09.30: Kaffe och ankomst Ljushallen Campus Falun

10.00: Välkomsthälsning och introduktion, Martin Norsell, Anna Parkhouse, Tomas Axelsson, Daniel Fredriksson, Anna Klerby

10.15-10.45: Key-note I: ”Interkulturella perspektiv vid tvärsektoriell samverkan”, Jonas Stier (Mälardalens högskola)

20 min Paus

11.05-11.25:

 • 1.A: Hedningarnas moraoud: innovation, fantasi och nygamla musikinstrument, Totte Mattsson & Daniel Fredriksson (HDa)
 • 1.B: Vägen till arbete, Anna Parkhouse (HDa) Åsa Norrman och Peter Möller (Region Dalarna)

5 minuter tid att byta sal

11.30:

 • 2.A: Vilka är vi? För ett inkluderande och hållbart arbetsliv, Birgitta Hägg (Avesta Kommun)
 • 2.B: Samskapande lärande i tal, skrift och bild, Solveig Malmsten, Åsa Pettersson, Boglarka Straszer (HDa)

11.50: Lunch

13.00-13.40: Key-note II: ”Islam i Sverige - mellan karta och territorium”, Simon Sorgenfrei (IMS Södertörn)

5 min Tid att byta sal

13.45-14.05:

 • 3.A: Samhällsorientering - språk - digitalisering, Jonathan White, Boglarka Straszer, Annelie Ädel (HDa)
 • 3.B: Disagreeing well together, Maria Deldén och Tomas Axelson (HDa), Cecilia Nahnfelt (Svenska kyrkans forskningsenhet)

5 minuter tid att byta sal

14.10-14.50: Key-note III: ”Den subjektiva integrationen, del 2”, Bi Puranen (WVS)

25 min Kaffe

15.15:

 • 4.A: Med migranters röst i Dalarna, Jim Frölander (IFFS/WVS)
 • 4.B: MATILDE Horisont 2020 EU, Susanne Stenbacka (UU) och Ulf Hansson (HDa)

5 minuter tid att byta sal

15.40–16.00:

 • 5.A: Hälsa-Trygghet-Lärande för alla, Tomas Axelson (HDa), Lars Walter (Borlänge Kommun)
 • 5.B: Regional samordning, Mats Öhlén (HDa), Åsa Norrman, Nana Heinberg (Region Dalarna)

17.30: Samling för middag

18.00: Konferensmiddag

Fredag 5 november

09.00-09.35: Key-note IV: ”Extremism och demokrati lokalt”, Christer Mattsson (Segerstedtinstitutet, Göteborgs universitet)

5 minuter bensträckare

09.40-10.05: Samverkanspartner i fokus: ”Företag för demokrati – erfarenheter”, Håkan Flink, Hitachi-ABB & Einar Botten, Spendrups

25 min Kaffe och smörgås

10.30-10.50:

 • 6.A: Det konfliktfyllda klassrummet, Karin Årman, Maria Olsson (HDa)
 • 6.B: Stad och land, teater och röster om samtiden, Daniel Fredriksson, Åsa Linder (HDa)

5 minuter tid att byta sal

10.55-11.15:

 • 7.A: Det handlar om demokrati – Guardians of democracy, Cecilia Malm (Rädda barnen Dalarna), Lisa Haglund (Ludvika kommun)
 • 7.B: Hat och hot mot scenkonst, Thomas Florén (HDa), Lars Korsell (BRÅ), Mikael Brännvall, Annika af Trolle (Svensk scenkonst)

5 minuter tid att byta sal

11.20: Panelsamtal: Vägen framåt? Globalisering, migration och morgondagens arbetsmarknad
I panelen: Peter Möller, Region Dalarna, Einar Botten, Spendrups, Håkan Flink, Hitachi ABB, Anna
Parkhouse Högskolan Dalarna, Zuzana Macuchova HDa, Horisont 2020.
Moderator: Tomas Axelson

11.50: Avslutning, Anna Parkhouse och Tomas Axelson

12.00: Lunch

Senast granskad: