Högskoleinternt symposium: "Vad är kvalitet i forskning och hur uppnår vi den?"

Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) vid Högskolan Dalarna anordnar ett digitalt symposium om kvalitet i forskning.

Händelsen har passerat

Datum: , kl 09:00 - 14:00
Plats: Digitalt via Zoom

Med symposiet vill UFN lyfta den viktiga frågan om vad vi egentligen menar när vi talar om kvalitet och kvalitetsarbete i forskning. Vi vill också tillsammans med bland annat högskolans ledning och institutionsledningsråden fundera kring hur god kvalitet i forskning uppnås.

Symposiet är ett led i den fortsatta diskussionen inom nämnden, institutionerna, ledningen och lärosätesövergripande om hur vi tänker kring forskningsverksamhetens kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling på olika nivåer. Under dagen bjuds det på gästföreläsningar och panelsamtal.

Program

09.00: Välkomna och introduktion

09.10: Åsa Kettis: "Kultur, struktur och kvalitetssäkring av forskning"

10.00: Paus

10.10: Linda Wedlin: "Balansera motstridiga krav: Kvalitet och konkurrens i forskningen"

11.00: Paus

11.10: Panelsamtal med HDas tidigare forskningsledare: Vilka lärdomar kan vi ta med oss av forskningsprofilerna?
Medverkande: Roland Ahlstrand (Komplexa system - mikrodataanalys), Anna Ehrenberg (Hälsa och välfärd), Sara Irisdotter Aldenmyr (Utbildning och Lärande), Mikael Olsson (Stålformning och ytteknik), Thomas Sedelius (Interkulturella Studier), Ewa Wäckelgård (Energi och samhällsbyggnad)

12.00: Lunch

12.50: Panelsamtal: Vägen till högkvalitativ forskning i den nya organisationen

Medverkande: Chris Bales (UFN-ledamot), Jörgen Elbe (prorektor), Maria Jansdotter Samuelsson (prefekt ILU), Tomas Axelson (proprefekt IKS), Pelle Ekwall (avdelningschef IKS), Åsa Wedin (kollegialt vald ledamot ISLL), Magnus Jobs (verksamhetsstödet)

14.00: Avslutning

För att få länken till Zoom, anmäl dig via formuläret

Talare

Åsa Kettis är chef för avdelningen för kvalitetsutveckling vid Uppsala universitet (UU) och docent i samhällsfarmaci. Åsa är ledamot av SUHF:s expertgrupp för kvalitetsfrågor och SUHF-representant i UKÄ:s referensgrupp för det nationella kvalitetssystemet och VR:s referensgrupp för forskningsutvärderingar. Hon har anlitats som bedömare i lärosätesgranskningar i Skottland (QAA), Danmark (AI) och Norge (NOKUT) och har skrivit om kvalitet i forskning och högre utbildning i olika sammanhang.

Linda Wedlin är professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet. Hennes forskning handlar om styrning och ledning i offentlig sektor, särskilt högskolor och universitet. Hon har bland annat forskat om svenska universitetens organisering efter autonomireformen, om Europeisk forsknings- och utbildningspolitik, och om rankingsystem av utbildning och dess påverkan på handelshögskolor och universitet. I ett pågående forskningsprojekt utforskas administrationens roll och betydelse för organisering av dagens universitet.

Vid frågor om symposiet kontakta Prodekan Katherina Dodou

Senast granskad: