Högskolan Dalarna lanserar vetenskapliga tidskriften Utbildning & lärande

Forskningsprofilen Utbildning & Lärande vid Högskolan Dalarna lanserar nu sitt första nummer av den vetenskapliga tidskriften Utbildning & Lärande.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 14:45 - 15:45
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolans bibliotek

Tidskriften som vänder sig till verksamma forskare och lärare i skilda skolformer och till yrkesverksamma i professionsorienterade utbildningsverksamheter, samt studerande vid högskolor och universitet startade hösten 2005 av pedagogikämnet vid Högskolan i Skövde men har sedan 2018 sin hemvist vid forskningsprofilen Utbildning & lärande, Högskolan Dalarna.

Utbildning & Lärande är reviewgranskad och utkommer med 1-2 nummer per år där varje nummer behandlar frågor inom skilda pedagogiska praktiker och professionella, yrkesorienterade sammanhang.

Det första numret har ett forskningsorienterat tematiskt upplägg med praktiknära forskning som tema.

Välkomna!