Högskolan Dalarna lanserar vetenskapliga tidskriften Utbildning & lärande
1 min läsning

Forskningsprofilen Utbildning & Lärande vid Högskolan Dalarna lanserar nu sitt första nummer av den vetenskapliga tidskriften Utbildning & Lärande.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet

Datum: , kl 14:45 - 15:45
Plats: Campus Lugnet, Falun
Lokal: Högskolans bibliotek

Tidskriften som vänder sig till verksamma forskare och lärare i skilda skolformer och till yrkesverksamma i professionsorienterade utbildningsverksamheter, samt studerande vid högskolor och universitet startade hösten 2005 av pedagogikämnet vid Högskolan i Skövde men har sedan 2018 sin hemvist vid forskningsprofilen Utbildning & lärande, Högskolan Dalarna.

Utbildning & Lärande är reviewgranskad och utkommer med 1-2 nummer per år där varje nummer behandlar frågor inom skilda pedagogiska praktiker och professionella, yrkesorienterade sammanhang.

Det första numret har ett forskningsorienterat tematiskt upplägg med praktiknära forskning som tema.

Välkomna!

För mer information kontakta
023-77 82 77
023-77 83 65