Forskningsseminarium

Hjärtstopp och hjärtlungräddning på sjukhus i Sverige - förekomst, vårdpersonalens kompetens samt patientöverlevnad

Jennie Silverplats, doktorand i Vårdvetenskap vid Högskolan Dalarna, presenterar och diskuterar de första delstudierna i sin forskning i ett halvtidsseminarium. Dessa delstudier berör sjukvårdspersonalens teoretiska kunskaper, skattade färdigheter och attityder till hjärtlungräddning.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 10:00 - 12:00
Plats: Digitalt via Zoom

Presentatör: Jennie Silverplats

Titel: In-hospital cardiac arrest and cardiopulmonary resuscitation in Sweden – incidence, healthcare professionals’ competence and patient outcome (half-term seminar)

Kommande delstudier i Jennies forskning består av en validering av rapporterade hjärtstopp till det Svenska Hjärtlungräddningsregistret inklusive en beräknad förekomst av hjärtstopp på sjukhus, samt slutligen en studie angående arbetsplats/utbildningsnivå i hjärtlungräddning och ett eventuellt samband med patientöverlevnad.

Delta i seminariet via Zoom

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Univ adjunkt omvårdnad