Forskningsseminarium

Hjärtstopp och hjärt-lungräddning på sjukhus i Sverige – sjukvårdspersonalens kompetens och följsamhet till riktlinjer

Jennie Silverplats, doktorand i vårdvetenskap, presenterar och diskuterar sitt projekt "In-hospital cardiac arrest and cardiopulmo-nary resuscitation in Sweden -healthcare professionals' competence and compliance with guidelines" i sitt kappaseminarium.

Datum: , kl 10:00 - 12:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Jerusalem och via Zoom

Titel: "In-hospital cardiac arrest and cardiopulmonary resuscitation in Sweden -healthcare professionals' competence and compliance with guidelines"

Presentatör: Jennie Silverplats, doktorand i vårdvetenskap vid Högskolan Dalarna.

Granskare: Professor Christer Axelsson, Högskolan i Borås

Docent Johan Borg, Högskolan Dalarna

Erika Klockar, doktorand, Högskolan Dalarna

Delta via Zoom

 

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Universitetsadjunkt omvårdnad
Senast granskad: