Hitta ditt stöd under studietiden - vad erbjuder Studieverkstaden? (Falun)

Passa på att träffa oss som jobbar tillsammans i Studieverkstaden! Möt Språkstödet, biblioteket, studie- och karriärvägledningen, samordnare pedagogiskt stöd för funktionsnedsättning, studenthälsan med flera.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 13:00 - 15:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, Biblioteket, Lokal: Åbo

Studieverkstaden vill gärna träffa dig i ett tidigt stadium. Då har vi större möjligheter att hjälpa dig att utveckla dina kunskaper och överkomma svårigheter. Vi erbjuder hjälp i skrivprocesser, referens-, sök-, och studiestrategier, pedagogiskt stöd, våga tala, karriärutveckling och vägledning, utbytesstudier och praktik, rättigheter och skyldigheter bland mycket mera. 

Studieverkstaden ordnar återkommande planerade aktiviteter under terminerna, kalendariet hittar du på Studentwebben.

Ingen föranmälan krävs och alla studenter hälsas välkomna!