Disputation

Helena Eriksson försvarar sin avhandling

Helena Eriksson försvarar sin avhandling "Att utveckla algebraiskt tänkande genom lärandeverksamhet. En undervisningsutvecklande studie i flerspråkiga klasser i grundskolans tidigaste årskurser".

Händelsen har passerat