Forskningsseminarium

Healthcare Providers Encounters with Maternal Near Miss Events and the Unintended Obstetric Consequences in a Low Resource Setting, Somaliland

Forskningsseminarium inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 14:00 - 15:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, Gässlingen och Connest samtal 10
Presentatör: Jonah Kiruja

Titel: Healthcare Providers Encounters with Maternal Near Miss Events and the Unintended Obstetric Consequences in a Low Resource Setting, Somaliland (Manuscript)