Forskningsseminarium

Hälso- och sjukvårdspersonalens acceptans och avsikt att använda videokonsultationer i en svensk prehospital och primärvårdskontext.

David Summermatter, doktorand i vårdvetenskap, håller sitt halvtidsseminarium med en presentation och diskussion kring projektet "Hälso- och sjukvårdspersonalens acceptans och avsikt att använda videokonsultationer i en svensk prehospital och primärvårdskontext".

Datum: , kl 10:00 - 12:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Jerusalem och Zoom

Titel: Healthcare professionals’ acceptance and intention to use video consultation in a Swedish prehospital and primary care context.

Presentatör: David Summermatter, doktorand i vårdvetenskap vid Högskolan Dalarna

Granskare:

Docent Anders Bremer, Linnéuniversitetet

Docent Mats Holmberg, Linnéuniversitetet och Region Sörmland

Docent Malin Tistad, Högskolan Dalarna

 

Delta via Zoom

För mer information kontakta
Lena Pettersson
Universitetsadjunkt omvårdnad
Senast granskad: