Forskningsseminarium

Forskningsseminarium: Hälsa och välfärd

"Generationsvis tradering av alkoholmissbruk. En biografisk studie av ungdomars barndomserfarenheter och deras alkoholkonsumtion."
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 11:00 - 12:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, Rum Jerusalem och Connect samtal 12
Presentatör:
Peter M Jansson, Univ lektor socialt arbete

Titel: "Generationsvis tradering av alkoholmissbruk. En biografisk studie av ungdomars barndomserfarenheter och deras alkoholkonsumtion."