Forskningsseminarium

Forskningsseminarium: Hälsa och välfärd

"Generationsvis tradering av alkoholmissbruk. En biografisk studie av ungdomars barndomserfarenheter och deras alkoholkonsumtion."
När?
Måndag
11:00
12:00
till
Var?
Högskolan Dalarna, Rum Jerusalem och Connect samtal 12
Falun
Presentatör:
  • Peter M Jansson, Univ lektor socialt arbete

Titel: "Generationsvis tradering av alkoholmissbruk. En biografisk studie av ungdomars barndomserfarenheter och deras alkoholkonsumtion."