Öppen föreläsning

Greta Thunberg och mänskliga rättigheter ur ett grönt perspektiv

Öppen föreläsning om begreppet mänskliga rättigheter i förhållande till naturen.

Händelsen har passerat

Datum: , kl 16:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Högskolan Dalarna, Föreläsningssal 1 (E151)

FN:s klimatpanel har dokumenterat allvarliga, långvariga och oåterkalleliga följder av pågående klimatförändringar för människor och natur. Det har inspirerat klimataktivister som Greta Thunberg att strida för rätten till människors och naturens överlevnad på vår jord.

Vid föreläsningen idag kommer bland annat begreppet mänskliga rättigheter att diskuteras. Är det en mänsklig rättighet att ha tillgång till en livskraftig natur? Fungerar de mänskliga rättigheterna som ett stöd eller snarare som ett hinder, för människans förhållande till naturen? Och då människovärdet ses som grunden för de mänskliga rättigheterna, kan detta värde också omfatta naturen?

Porträttbild Odin LysakerOdin Lysaker är filosof och professor i etik vid Universitetet i Agder i Norge. Hans forskningsintressen rör moralfilosofi, politisk filosofi och socialfilosofi och har särskilt intresserat sig för frågor om mänskliga rättigheter, människovärde, migration, demokrati, yttrandefrihet och mångfald.

Alla är välkomna!

Föreläsningen är ett samarbete mellan Falu FN-förening och Högskolan Dalarna

Senast granskad: